Sogen-ji Rinzai-Zen Temple

 

Sogen-Ji Temple

 

Head Priest
Yasusada Seki


Aito Tono 763
Higashi Omi 
Shiga 
527 0611 
JAPAN 

info@sogen-ji.com